Terapia logopedyczna/neurologopedyczna

Mój gabinet logopedyczny i neurologopedyczny oferuje pomoc w zakresie kształtowania właściwej mowy, zarówno w okresie jej rozwoju, ja i późniejszym. Jako specjalista – logopeda i neurologopeda – mogę zaproponować wsparcie w zakresie diagnozy oraz leczenia w obszarze zaburzeń mowy wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego u dzieci i dorosłych.

W ramach pomocy udzielanej przez mój gabinet Pacjenci mogą skorzystać z:

– diagnozy zaburzeń mowy,
– terapii zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu,
– terapii zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci z problemami neurologicznymi (afazja, alalia, dyzartria),
– terapii zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci z zespołami wad wrodzonych, niepełnosprawnością intelektualną.
– terapii dyslalii (sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, mowa bezdźwięczna),
– terapii afazji i dyzartrii- terapia osób dorosłych po udarach i urazach mózgu
– terapii opóźnionego rozwoju mowy.

Wczesna interwencja logopedyczna

W moim gabinecie w Gorzowie Wielkopolskim jako logopeda oraz neurologopeda udzielam pomocy już od najmłodszych latach, bowiem należy mieć świadomość, że nieprawidłowości w rozwoju, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się mowy, można zaobserwować już w pierwszych miesiącach i latach życia.
– wczesna interwencja logopedyczna – u dzieci od 0 do 3 roku życia,
– pomoc w zakresie zaburzeń żucia, ssania, gryzienia, karmienia i połykania oraz nadmiernego ślinienia,
– terapia zaburzeń mowy u dzieci z porodów przedwczesnych.

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)

Użytkownikami wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się są m.in. osoby z porażeniem mózgowym, specyficznymi zaburzeniami mowy, niepełnosprawnością intelektualną, dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, chorobami genetycznymi, a także osoby po urazach mózgu.

W moim gabinecie logopedycznym i neurologopedycznym prowadzę diagnozę i terapię AAC. Wykorzystuję różne sposoby komunikacji wspomagającej i alternatywnej, m.in. Program Językowy Makaton – system gestów i symboli graficznych, PECS czyli system komunikacji przez wymianę symboli.

Metoda Krakowska

Jednym ze stosowanym w gabinecie rozwiązań jest systemowa terapia funkcji poznawczych dzieci w postaci tzw. metody krakowskiej, skupionej na stymulacji rozwoju intelektualnego dziecka. Składają się na nią m.in.:
– wczesna nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną,
– ćwiczenia funkcji poznawczych warunkujących nabywanie języka oraz umiejętność czytania i pisania.

Terapia miofunkcjonalna .

Terapia miofunkcjonalna wg Anity Kittel pomaga skorygować nieprawidłową pracę mięśni języka, ust oraz gardła w czasie odpoczynku, przeżuwania i połykania.

Terapia miofunkcjonalna wskazana jest wówczas, gdy występuje co najmniej jeden z poniższych objawów:
– otwarte usta, oddychanie przez usta,
– pogrubiona i zaczerwieniona warga dolna,
– wilgotna warga dolna,
– ślina w kącikach ust,
– język w pozycji spoczynkowej napiera na zęby albo leży między zębami,
– seplenienie.