Witam na stronie Specjalistycznego Gabinetu Neurologopedycznego

Terapia Zaburzeń Mowy i Komunikacji, Terapia Dysfunkcji Sensomotorycznych Traktu Ustno – Twarzowego, Terapia Dyzartrii, Terapia Opóźnionego Rozwoju Mowy, Terapia Karmienia, Terapia AAC

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą.

Diagnozuję, prowadzę konsultacje oraz terapię dzieci i dorosłych z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji. Terapię dostosowuję do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego pacjenta. Jako logopeda i neurologopeda podejmuję się pomocy każdej osobie, która zgłasza się do mnie. Przeprowadzam diagnozę u dzieci, młodzieży oraz dorosłych, opierając ją o badanie artykulacji i sprawdzenie aparatu artykulacyjnego, oceny percepcji słuchowej, analizy oddychania, oceny połykania, gryzienia i żucia.

Udzielam niezbędnego wsparcia w postaci diagnozy i na jej podstawie wybieram odpowiedni rodzaj terapii. Oczywiście wybór podlega także dopasowaniu pod kątem indywidualnych predyspozycji oraz usposobienia.

Zapraszam do gabinetu logopedycznego i neurologopedycznego, jeśli

  • U Państwa dziecka zdiagnozowano zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe.
  • Państwa dziecko jest dzieckiem z tzw. grupy ryzyka: urodziło się z ciąży o nieprawidłowym przebiegu, z trudnościami okołoporodowymi.
  • Państwa dziecko ma zaburzenia karmienia, w tym gryzienia, żucia, połykania, a także problemy z nadwrażliwością i wybiórczością pokarmową.
  • Państwa dziecko ma opóźniony rozwój mowy (roczne nie wypowiada pierwszych słów, dwuletnie a nawet trzyletnie dziecko nie mówi wcale lub mówi bardzo mało i niewyraźnie) lub wadę wymowy.
  • Ktoś z Państwa bliskich ma zaburzenia mowy po udarze lub urazie mózgu (afazja).

W terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej stosuję sprawdzone metody oraz odpowiednie pomoce, które umożliwiają przeprowadzenie zajęć w sposób skuteczny oraz przyjemny dla Pacjentów. Udzielam także wskazówek, pozwalających w warunkach domowych trenować zdobyte podczas terapii umiejętności. Rodzicom dzieci z zaburzeniami mowy oraz dorosłym, borykającym się z podobnymi trudnościami, otrzymują od nas szereg informacji dotyczących przebiegu terapii oraz możliwego postępu, który – co należy pamiętać – jest mocno uzależniony od indywidualnych preferencji oraz zaangażowania w działanie.