Neurologopeda kliniczny Joanna Dziurleja

Jestem neurologopedą i od kilkunastu lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi  z  dysfunkcjami nerwowo – mięśniowymi, z różnorodnymi wyzwaniami rozwojowymi,  niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, z zaburzeniami mowy i komunikacji. W terapii kieruję się przede wszystkim empatią, uważnością i całościowym spojrzeniem na mojego pacjenta. W moim gabinecie prowadzę diagnozę logopedyczną/neurologopedyczną, udzielam konsultacji, przygotowuję plan terapeutyczny oraz prowadzę zajęcia. Doświadczenie, które posiadam, pozwoliło mi stworzyć ofertę skierowaną do osób (niemowląt, dzieci, osób dorosłych) z różnymi trudnościami w zakresie rozwoju mowy i komunikacji oraz trudnościami rozwojowymi. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacji, aby moje oddziaływania  terapeutyczne były jak najbardziej efektywne.

Do gabinetu logopedycznego i neurologopedycznego w Gorzowie Wielkopolskim mogą zgłaszać się rodzice z dziećmi od pierwszych dni życia, ale też młodzież i osoby dorosłe.

Wykształcenie

 • Integracja Sensoryczna – studia podyplomowe (KPSW Bydgoszcz)
 • Neurologopedia Kliniczna – studia podyplomowe  (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu),
 • Logopedia z Terapią Pedagogiczną – studia podyplomowe  ( Uniwersytet Zielonogórski),
 • Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego  Dziecka – studia podyplomowe (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej),
 • Pedagogika Specjalna – studia magisterskie (Uniwersytet Szczeciński). 

Wybrane Kursy i Szkolenia

 • Instruktor Masażu Shantala (2019) – Polska Szkoła Masażu Shantala
 • Trener Umiejętności Społecznych TUS SST – szkolenie certyfikacyjne (2019) – mgr M. Szczyglik
 • Wspomaganie rozowju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo – tonalnej (2019) – mgr A. Dziedzic
 • Afazja. Diagnoza i terapia (2019) – mgr M.Puchowska
 • Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym (2019) – mgr M. Baj – Lieder, mgr R. Ulman – Bogusławska,
 • Terapia dziecięcj apraksji mowy, opóźnionego rozwoju mowy,afazji motorycznej i rozwojowej, wg zasad motorycznego uczenia (2019) – mgr E. Grzelak
 • Neuroterapia palpacyjno – pulsacyjna sfery orofacjalnej (2019) – dr M. Zawichrowska
 • Badanie słuchu w logopedii (2019) – prowadząca – mgr A. Stojak
 • Od jedzenia, picia, oddychania i płykania do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy (2018) – dr M. Machoś
 • Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja (2018) – dr M. Machoś
 • Guguhopla, od zabawy do mowienia (2018) – dr M. Machoś
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi – diagnoza i trening bazwoych umiejyności komunikacyjnych (2018) –  dr M.Machoś
 • Szkolenie z zakresu stymulacji audio – psycho – fonologicznej metodą prof. A.A.Tomatisa (2018) – Centrum Audio – Psycho – Fonologii  “ESPACE”
 • Masaż logpedyczny od podstaw- podejście praktyczne (2018) – mgr A. Kaczyńska
 • Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej (2018) – dr E. Mikołajewska
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch – (2018 ) – mgr M. Habik
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów (2018) – prof.US dr hab. D. Pluta – Wojciechowska
 • Porażenie nerwu twarzowego (2018) – A. M. Pękacka
 • Terapia Miofunckcjonalna (2018)  – mgr B. Paradowksa
 • Terapia ręki I i II stopnia (2017) – dr R. Rutkowski, mgr M. Adamski
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego (2017) – mgr A. Balewska
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka  KOLD (2017) – dr J. Gruba, mgr M.Polczyk
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka (2016)
 • Neurofizjologicze usprawnianie dzieci – aspekt logpedyczny (2015) – mgr I. Brzozowska – Misiewicz 
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu (2014) – dr M. Szmaj
 • Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej (2011) – dr A.Łada
 • Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka z zastosowaniem ustno twarzowej terapii regulującej  nieprawidłowe napięcie mięśniowe (2009) – dr A. Regner
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa  – pierwszy, drugi i trzeci rok życia (2009)
 • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – 3 stopniowy kurs doskonalący (2008)
 • Szkolenia z Metody Krakowskiej :
  • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera (2015) – dr hab. M. Korendo 
  • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – niesłyszacych, autystycznych, z afazją  (2014) – dr Z. Orłowska – Popek
  • Terapia neurobiologiczna (2014) –  prof. dr hab. J. Cieszyńska
  • Zasady manualnego torowania głosek. Wczesne objawy autyzmu (2013) – dr M. Korendo, mgr K. Sedivy
  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych (2013) – dr M. Korendo
  • Symultaniczno – Sekwencyjna nauka czytania (2013) -prof. dr hab. J. Cieszyńska
  • Budowanie systemu językowego dzieci z afazją dziecięcą (2012) – prof. dr hab. J. Cieszyńska
 •    Szkolenia z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC)
  • Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro  w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się I i II stopień (2018) – mgr J. Pachutko
  • Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się (2017) – mgr M. Kaźmierczak
  • Redukcja zachwań trudnych u osb z zaburzeniami rozwoju poprzez  rozwijanie komunikacji funkcjonalnej (2016)
  • Szkolenia z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci   niemówiących (2016) – dr M. Grycman
  • Alternatywne Sposoby Porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I i II stopień (2016) – dr M. Grycman
  • PECS I  i II stopień (2014) – mgr M.Kaźmierczak
  • Makaton I, II i III stopień (2014) – dr B. B. Kaczmarek