O mnie - Neurologopeda kliniczny Joanna Dziurleja

Pomocy w zakresie usuwania wad wymowy oraz kształtowania mowy od najmłodszych lat należy poszukiwać w gabinecie logopedycznym. Jest to miejsce, w którym wsparcie zapewnią osoby z kierunkowym wykształceniem. Logopeda jest terapeutą, który wdrażając określone metody terapii, kształtuje prawidłową wymowę i prowadzi naukę mowy, jednocześnie pomagając usunąć występujące wady. Podczas terapii podejmowane są także ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ale też percepcję wzrokową i słuchową.

Jednak problemy związane z narządem mowy mogą pojawić się już na wcześniejszym etapie rozwoju dziecka, zanim jeszcze wypowie swoje pierwsze słowo. Neurologopeda ma świadomość w jaki sposób maluch powinien jeść, pić, czy ssać i może wdrożyć wczesną interwencję logopedyczną. Pomaga w zaburzeniach wynikających z uszkodzeń w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.

Do gabinetu logopedycznego i neurologopedycznego w Gorzowie Wielkopolskim mogą zgłaszać się rodzice z dziećmi od pierwszych dni życia, ale też młodzież i osoby dorosłe.

Wykształcenie

 • Neurologopedia Kliniczna ( Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu),
 • Logopedia z Terapią Pedagogiczną( Uniwersytet Zielonogórski),
 • Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego  Dziecka (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej),
 • Pedagogika Specjalna (Uniwersytet Szczeciński). 

Wybrane Kursy i Szkolenia

 • Kurs z Terapii Miofunkcjonalnej,
 • Kurs z Terapii Ręki,
 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,

 • Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej,

 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa  - pierwszy, drugi i trzeci rok życia,

 • Szkolenia z Metody Krakowskiej

         - Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania,

          - Terapia neurobiologiczna,

          - Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji,

          - Zasady manualnego torowania głosek. Wczesne objawy           

            autyzmu,

          - Diagnoza różnicowa autyzmu i Zespołu Aspergera,

          - Stymulacja mchanizmów lewopółkulowych,

 • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem - 3 stopniowy kurs doskonalący,
 • Narzędzie M – CHAT – R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Szkolenia z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC)

          - PECS I i II stopień,

          - Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się,

          - Makaton I, II i III stopień,

          - Szkolnia z zakresu oceny efektywności porozumieania się dzieci

             niemówiących,

         -  Alternatywne Sposoby Porozumiewania się dzieci

            niepełnosprawnych – I i II stopień,

         

Gorzów Wlkp

ul. Nadbrzeżna 17, pok. 24a

tel. 721 136 333